luni, 22 decembrie 2008

Balgheriănz chen spic, rid and rait ingliş

Unul dintre lucrurile care deosebeşte Bulgaria de celelalte ţări din Uniunea Europeană este faptul că bulgarii folosesc alfabetul chirilic, pe care, de altfel, l-a inventat chiar un bulgar: Sfântul Chiril. Şi se pare că sunt destul de mândri de acest lucru. Foarte frumos, de ce nu? Atât de mândri, încât pentru scrierea oricărui lucru în Bulgaria, este folosită această scriere.

Şi când spun orice, mă refer chiar la orice. Inclusiv mărcile şi expresiile preluate din alte limbi (din engleză, de exemplu). Teoretic, trebuie să apară pe peste tot cu ambele scrieri. Practic, cam uită de alfabetul latin, că oricum mulţi nu-l ştiu. Dar, deşi în ultima vreme s-a mai atenuat, fenomenul e încă la o scară cam prea extinsă... Transcrierea cu litere chirilice se face conform regulilor de scriere din limba bulgară. Altfel spus, "Eivăn" zicem, "Eivăn" scriem. De fapt Eйвън.

Dis heving bin sed, ui chen olsău ghiv sam mor igzempăls.

Balgheriănz laik veri maci tu it Kornfleyks (Koрнфлейкс).Balgheriaz top snecfud iz Cips Niki (Чипс Hики). Iţ sold in pleastic begs and iz a meigeăr ceăuching heazărd for cildrăn ez dă meaniufeciurăr puţ ă smol pis ăf peipăr in evri beag. Dă mein ingridiănţ ar poteităuz, solt, vegiătăbăl oiăl, car oiăl end niucliăr ueist from dă niărbai Kozlodrui ătamic pauăr pleant. Dă breand iă neimd eaftăr Niki (Hики), iţ inventăr, hu iz carăntli sărving taim in dă Slivenskova Hai Seciuriti Penitenşări for druag treafiching.
Uen dei uant tu rent ă car (рент-a-кар; dă least uan) dei gău tu Top Kar (Tоп Kар).


Sam ăf dă măust papi
ulăr car brendz in Balgheria ar Folksvagăn (Фолксвагън), BeMeZe (BMW/БМЗ) and Merţedes (Mepцедес). In dă cheis ăv BMW dei hevânt disaifărd dă leatin ealfăbet uel inaf to riălaiz deat "Z" and "W" are nat dă seim.

Dis intrăsting meanăr of treanslităreişăn olsău ăplais in m
iuzic. For igzeampăl, leţ luc at uan ăf Amet's (Aмет), uan ăf Balgheriaz măust năun cealga (manele) singers and hiz greit hit "Haraşo beybi" (Xарашо Бейби). Abzărv dă neim ăf dă sang at dă bighining. Dă miuzic iz creap, bat uer ăunli intrestid in iţ neim.

Bat ez ai sed bifor, leitli Balgheria meid a lat ăf progres in intrădiusing dă leatin ealfăbet an ă largeăr scheiăl. Dă rizalţ chen bi sin in dă picceăr bilău:


Uel, uis ă lităl preactis "We spik inglish" mei samdei tărn in "We speack english"... Or meibi ivăn "We speak English". Bat antil deat taim camz, if iul treavăl tu Balgheria, iu mei faind dis iusful:


Да живе България и кирилица алфабетата!
(Da jive Bălgariya i kiriliţa alfabetata; Lang liv Balgheria end dă chirilic ealfăbet)

Niciun comentariu: