luni, 17 august 2009

Balgheriănz chen STIL spic, rid and rait ingliş

Ă fiu manfs ăgău ai păustid a litâl samfing ăbaut hau balgheriănz faind it fit tu rait forăn uărdz in deir ăun script. In mai risânt trip tu dă greit siti ăf Veliko Târnovo ai hev faund ivăn mor igzempălz ăf saci misspeld uărdz. Ez ai hepănd tu hev a chemăra uif me ai imortălaizd dem end ai fot ai şuld păust dem on di intărnet tu.

Ivăn dău dei sim tu be meiching prăugres in lărning dă maci mor iuzd leatin ealfăbet, dei stil hev pruablămz, ez iu chen si from dă picceărz bilău:

Dă rezidănţ of dă P. Yankov neibărhud dăunt sim tu nău adăr scripţ
den dă chirilic elfăbet,
său dei iuz it tu rait deaun
dă neim ăf dă geapăniz car meaniufeacciârăr SUZUKI (in blu)


Di ostriănz from RAYFAYZEN BANK risivz dă seim tritmănt

Uenevăr dei ar hangri, balgheriănz gău tu it tu ă SNEK BAR

End samtaimz dei gău hev a BARBEKYU

Thank God the U.S. are an English-speaking country. But who knows what kind of linguistic crap I'll find in New York or Washington? Americans aren't that bright neighter, you know...

Niciun comentariu: