miercuri, 26 ianuarie 2011

Бун венит ла Википедия, енчиклопедия либерэ ши фарэ платэ, каре тоць пот сэ едитезе

Wikipedia e cea mai mare enciclopedie online din câte există în momentul de faţă, e accesibilă oricui de pe planetă - mă rog, aproape oricui - şi e gratis. Pe lângă asta, deşi Wikipedia în engleză e baza, e disponibilă în multe, multe alte limbi. Şi când zic multe, vreau să spun chiar orice limbă. De exemplu e disponibilă în navajo, yoruba, ciuvaşă, latină sau engleză veche, chiar dacă acestea au valoare mai mult simbolică. Titlul postării se traduce în felul următor: Bun venit la Wikipedia, enciclopedia liberă şi fară plată, care toţi pot să editeze.

Greşelile gramaticale sunt incluse în titlu, nu-mi aparţin. Şi limba nu este rusă, ucraineană sau bulgară cum s-ar putea să creadă unii din pricina alfabetului, ci MOLDOVENEASCĂ. Altfel spus, e în română cu litere chirilice. Acum dacă unii moldoveni mai "naţionalişti" şi care iubesc "patria mamă" Rusia aşa de mult, nu-i o problemă prea mare. Dar conţinutul unora dintre articole e cel puţin ciudat şi de calitate îndoielnică.


Лимба молдовеняскэ есте о лимбэ индо-еуропянэ ши лимба офичиалэ дин Република Молдова. Я есте ворбитэ ын тоатэ лумя де апроксиматив 4 милиоане де персоане. Молдовеняскэ фаче парте дин групул италик, субгрупул естик ал лимбилор романиче.
Limba moldoveniaskă este o limbă indo-europeană şi limba oficială din Republika Moldova. Ia este vorbită în toată lumia de aproksimativ 4 milioane de persoane. Moldoveniască face parte din grupul italic, subgrupul estic al limbilor romanice.

Лимба ромынэ ши лимба молдовеняскэ сынт ушор интелиӂибиле, дар екзистэ диференце де вокабулар, каре ау урмэтоареле каузе: 1) инфлуенца лимбий русе, каре e лимбэ доминантэ ын Молдова, ши a лимбий украинене. 2) реӂионизмеле: Мулте кувинте каре ау девенит архаизме ын Ромыния, дар каре ынкэ май сынт фолосите ын комунитэць рестрынсе ын Молдова ромыняскэ, ау рэмас ын узул регулат ал молдовенилор. Де асеменя, кытева кувинте ши калкурь русешть сынт ынкэ утилизате. 3) Екзистэ ши диференце ын пронунцие. Ча май маре диференцэ констэ ын тендинца молдовенилор сэ ынлокуяскэ ын ворбире вокала 'е' де ла сфыршитул кувинтелор ку 'и'.
Limba romînă şi limba moldovenească sînt uşor inteligibile, dar ekzistă diferenţe de vocabular, kare au următoarele kauze: 1) influenţa limbii ruse, kare e limbă dominantă în Moldova, şi a limbii ukrainene. 2) regionalizmele: Multe kuvinte kare au devenit arhaizme în Romînia, dar kare încă mai sînt folosite în komunităţi restrînse în Moldova romîniaskă, au rămas în uzul regulat al moldovenilor. De asemenia, kîteva kuvinte şi kalkuri sînt încă utilizate. 3) Ekzistă şi diferenţe în pronunţie. Cea mai mare diferenţă konstă în tendinţa moldovenilor să înlokuiaskă în vorbire vocala 'e' de la sfîrşitul kuvintelor cu 'i'.

Де асеменя, даторитэ фаптулуй ка териториул актуалей Молдова а фост суб контрол русеск пентру 180 де ань, лимба молдовеняска есте карактеризатэ де ун акчент "русеск".
De asemenia, datorită faptului ka teritoriul aktualei Moldova a fost sub kontrol rusesk pentru 180 de ani, limba moldoveniaska este karakterizată de un akţent "rusesk".

Ын Кишинэу де махала, ворбеск о "лимба аместекатэ", де русеште ши ромынеште.
În Kişinău de mahala, vorbesk o "limba amestecată", de ruseşte şi romîneşte.

Молдовеняскэ ера скрисэ ын Молдова ын алфабетул кирилик, яр ла ынчепутул анилор 1990, кынд Академией де Штиинце а Молдовей а адоптат алфабетул латин.
Moldoveniaskă era skrisă în Moldova în alfabetul kirilik, iar la începutul anilor 1990, kînd Akademiei de Ştiinţe a Moldovei a adoptat alfabetul latin.

Ын Републикэ Молдовеняскэ Нистрянэ, алфабетул офичиал пентру лимбэ молдовеняска есте алфабетул кирилик.
În Republikă Moldoveniaskă Nistriană, alfabetul oficial pentru limbă moldoveniaskă este alfabetul kirilik.

Adevărul e că din cauză că cel care a scris e fie rus, fie semianalfabet, pentru câteva momente chiar am crezut că e vorba de o altă limbă. Articolul despre limba română, pe de altă parte, arată în felul următor:

Лимба ромынэ есте о лимба индо-еуропяна ши лимба офичиалэ дин Ромыния.
Limba romînă este o limba indo-europiana şi limba oficială din Romînia.

Atât. Scurt, dar cuprinzător... Nu-i aşa?Din articolul despre România aflăm următoarele:

Ромыния есте о царэ ситуатэ ын судестул Еуропей, ынвечинанду-се ла вест ку Унгария ши Булгария, ла суд ку Украина ши Сербия ши ла ест ку Молдова ши Маря нягрэ. Граница ку Молдова урмязэ апроапе ын ынтрегиме рыул Прут ши пе о дистанцэ фоарте скуртэ Дунэря.
Romînia este o ţară situată în sudestul Europei, învecinandu-se la vest ku Ungaria şi Bulgaria, la sud ku Ukraina şi Serbia şi la est ku Moldova şi Maria Niagră. Graniţa ku Moldova urmiază aproape în întreghime rîul Prut şi pe o distanţă foarte skurtă Dunăria.

La fel de scurt şi curinzător ca articolul despre limba vecinilor, care aparent prezintă diferenţe majore faţă de cea pe care o vorbesc ei. Articolul despre provincia rusească statul independent şi suveran Republica Moldova este mult mai lung şi nu am timp şi chef să îl "traduc". Cei interesaţi sau care "înţeleg limba", îl găsesc aici. Dar chiar şi articolul despre Republica Moldova păleşte în faţa articolului despre Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice (URSS). Articolul despre limba rusă include şi un ghid de conversaţie rus-moldovenesc.

4 comentarii:

mihaela spunea...

Tot respectul pentru Wikipedia, dar totusi sunt de parere ca mai bine ar face in mai putine limbi dar fara greseli si de calitate, decat sa puna in toate limbile posibile dar pline de greseli. Asa gandesc eu insa, ei si altii probabil ca nu.

abbilbal spunea...

Că Wikipedia greşeşte nu e vina lor, ci a "isteţilor" care se dau mari şi scriu acolo. Cel (cea) care spune despre limba română că este o limbă indo-europeană este foarte "cult" şi bine "documentat". Trebuia să mai spună că-i o limbă slavonă pentru a pune moţ tortului.

Stefan114 spunea...

De fapt cei de la Wikipedia cica ar fi scos oficial varianta moldoveneasca de pe lista lor acum vreo doi, dupa ce si-au dat seama ca nu exista o astfel de limba. Nu stiu cum de inca mai poate fi gasita daca dai search pe Google, ca legaturile dinspre versiunile in alte limbi au fost scoase demult...

Anonim spunea...

In primul rand in wikipedia este liber sa scrie cine vrea ce vrea in al doilea rand utilizare alfabetului chiril chiar si in Romania mi se pare mult mai bun decat alfabetul latin , am citit pe un forum ( avem un alfabet latin functional ) avem pe dracu nu stiu cati dintre voi ati observat ca din tastaturile de la calculatoare , telefoane , tablete smd... lipsesc literele cu diacritice э,ы,ц,ш, nu de putine ori am vazut folosinduse (tz) pt. a reda (ц) deci in concluzie avem un alfabet latin f..tut de o limba engleza din care am adoptat litere precum w,q,y, pentru folosirea cuvintelor straine si atunci spunem ca slavonii pocesc cuvintele straine lor , sa moara masa bine ca le scriem noi corect si le pocim pe ale noastre . O tara de kkt sau mai bine spus de toata jena .